Általános szerződési feltételek

« Vissza az előző oldalra

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.nagynapunk.hu internetes szolgáltatást nyújtó weboldalnak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe az azon található szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az oldal működésével folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk.

Szolgáltató adatai:

Megnevezés: Bokor Györk e.v.
Székhely: 4029 Debrecen, Dienes János utca 7. 1/4.
Elektronikus elérhetőség:
Nyilvántartási szám: 27728082
Adószám: 65813803-1-29
Nyilvántartást bejegyző hatóság: Debreceni cégbíróság
Telefonszám: +36 (30) 485 0720
Bankszámlaszám: 11738039-20842611
Szerződés nyelve: magyar
Tárhely-szolgáltató: Paszinger Zoltán e.v.
2146 Mogyoród, Fóti út 37.

A weboldal látogatásával, és használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő (későbbiekben Felhasználó) elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket, mely közte és a Szolgáltató között jön létre. A honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

1. Alapvető rendelkezések:

 • 1.1. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • 1.2. Rendelkezésre állás: a hivatalos magyar rendelkezéseknek megfelelően, minden munkanapon 9-18 óráig e-mailben és telefonon egyaránt. Ez alól kivételt képez a szabadságolási időszak, mely évente maximálisan 10 munkanap. A szabadságolás idejéről és tartamáról tájékoztatásra kerülnek a weboldal látogatói. Személyes ügyfélfogadásra nem tudunk lehetőséget biztosítani.
 • 1.3. A www.nagynapunk.hu online szolgáltatást nyújtó weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 • 1.4. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.
 • 1.5. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nagynapunk.hu weboldalon található elektronikus szolgáltatást nyújtó weboldalon keresztül történik. Jelen weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

2. Adatkezelés és adatvédelem

A www.nagynapunk.hu adatkezelői a weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési nyilatkozat alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen nyilatkozat rendelkezéseit. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelők által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

2.1. Az adatkezelők

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Név: Bokor Györk e. v.
Székhely: 4029 Debrecen, Dienes János utca 7. 1/4.
Vállalkozói igazolást bejegyezte: Debreceni okmányiroda
Nyilvántartási szám: 27728082
Adószám: 65813803-1-29
Telefonos elérhetőség: +36 (30) 481 4103
Elektronikus elérhetőség:
Név: Tóth Zoltán Csaba e. v.
Székhely: 4026 Debrecen, Bethlen u. 50. 5/33.
Vállalkozói igazolást bejegyezte: Debreceni okmányiroda
Nyilvántartási szám: 51089762
Adószám: 68012506-1-29
Telefonos elérhetőség: +36 (30) 491 7597
Elektronikus elérhetőség:

2.2. Adatvédelmi tisztviselő

A vállalkozás nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kinevezését.

2.3. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy a www.nagynapunk.hu (későbbiekben: Weboldal), korábbi és leendő vásárlói (későbbiekben Vásárló) és látogatói (későbbiekben Látogató) átlátható és egyértelmű formában áttekinthessék, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, és azt mi alapján tesszük. Jelen tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetve kezelése során.

A közérthetőséget szem előtt tartva az ide tartozó jogszabályi előírásokat külön pontban, a tájékoztató végén helyeztük el.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköz tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül azon az eszközön amiről a Weboldalt megnyitották.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet lehetőség van meggátololni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat is lehetőség van törölni, ennek pontos módjáról az egyes böngészők útmutatója nyújt eligazítást, ezek itt találhatóak:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Google Chrome böngészőben,

Információ a sütikről Firefox böngészőhöz,

Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt található részletes leírás.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor a Weboldal által használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítéstjük az oldalra Látogatót. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, a korábbi látogatások alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon van lehetőség tájékozódni. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A Google Analytics működése letiltható, ezzel a bővítménnyel (minden böngészőre elérhető) így megakadályozható, hogy a weboldalon hozzáadja a látogatást az analitikához.

Az oldalon használt sütik listája

Név Cél Lejárat Típus
cookie_accept Cookie beállítások elmentése ehhez a weboldalhoz. 1 év HTTP Cookie
_ga Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk a látogató hogyan használja a weboldalt. 2 év HTTP Cookie
_gid Az weboldal látogatóinak a megkülönböztetésére szolgál. 24 óra HTTP Cookie
_gat A Google Analytics használja a lekérési sebesség optimalizálására. 1 perc HTTP Cookie

2.5. Hozzájárulás visszavonása

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Hozzájáruláson alapul az adatkezelés (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

 • - hírlevél küldése
 • - honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel
 • - regisztráció
 • - szolgáltatás megrendelése
 • - látogatottsági statisztika készítése
 • - telefonon történő kapcsolatfelvétel
 • - ajándék foglalása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hírlevél esetén minden levél alján elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, azonnali hatállyal visszavonható a feliratkozás.

Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveletek esetén, írásban a e-mail címre írt üzenettel kérhető. A kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül az adatokat töröljük. Az adatok kezelését mindaddig végezzük, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

2.6. Az adatok tárolásának időtartama

Név Bekért adatok Tárolási időtartam
Facebook oldal név, hozzászólás oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
Számlázási cím név, pontos cím törlési kérelemig, de csak abban az esetben, ha a jogszabályban előírt (KATA vállálkozás esetén tárgyév + 5 év) időrtartam már lejárt
Üzleti partnerek adatai név, e-mail cím, telefonszám üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig
Weboldalról érkező sütik sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat
Google Analytics látogatottsági statisztika 26 hónap
Ajándék foglalása név, e-mail cím Az esküvőtől (melyre a felhasználó az ajándékot lefoglalta) számított, egy hónapig

2.7. Biztonsági intézkedések

Az adatkezelők kötelezik magukat, hogy gondoskodnak az Ügyfelek, és Látogatók által átadott személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását

2.8. Adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Tárhely és e-mail szolgáltatás:

Név: Paszinger Zoltán e.v.
Székhely címe: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.
Telefon: +36 30 9961126
Email: hosting@hosting55.com
Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, annak adatbázisához, és a e-mail címhez tartozó levelezéshez.

Számlázás:

Név: Billingo.hu online számlázó
Üzemeltető: Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Email: hello@billingo.hu
Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

Könyvelés:

Név: ADÓ-SZERVIZ Bt. (képvislő: Iván Zsuzsanna)
Székhely címe: 4028 Debrecen, Jósika u. 3. II/10.
Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

Google Analytics:

Név: Google Inc.
Székhely címe: Mountain View, California, USA
Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.

2.9. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok, a Google Inc. által szolgáltatott Google Analytics szolgáltatás révén.

Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) betart.

2.10. Az érintett jogai

2.10.1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Weboldal látogatói, ügyfelei, partnerei jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolhatunk fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át.

2.10.2. Helyesbítéshez való jog

A Weboldal látogatói, ügyfelei, partnerei jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. Az adatkezelőknek minden olyan helyesbítésről tájékoztatással kell lenni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

2.10.3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni a Weboldal ügyfelei, látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • - személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltünk
 • - a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • - a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • - a személyes adatokat jogellenesen kezeltünk
 • - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

2.10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Weboldal vásárlója, látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a ügyfél / látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az ügyfél / látogató tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ügyfél / látogató hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni szükséges, akivel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

2.10.5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, a Weboldal vásárlója/látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2.10.6. Tiltakozás joga

A Weboldal vásárlója / látogatója tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Weboldal vásárlója / látogatója érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.10.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Weboldal és annak adatkezelői nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást

2.11. Panasz esetén

A személyes adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy kérdése van, kérjük írjon nekünk a email címre.

Amennyiben a vállalkozás az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége itt található).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

2.12. Jogszabályok

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor az alábbi jogszabályok és törvények lettek figyelembe véve:

 • A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.
 • A honlapon történő kapcsolatfelvétel, Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).
 • Az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény.
 • Az 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.
 • A 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény, valamint
 • A 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény.

3. A szolgáltatás tárgya, tartalma

3.1. Díjmentes szolgáltatások

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek elfogadásától számított 7 napon keresztül ingyenesen lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a www.nagynapunk.hu weboldalon keresztül, saját esküvői profil oldalt hozzhasson létre, melynek célja a Felhasználó ismerősi körének (pl. család, barátok) tájékoztatása a közelgő esküvőjükről és annak részleteiről. Az esküvői oldalt kizárólag csak az automatikusan generált egyedi webes cím birtokában van lehetőség megtekinteni, melynek megosztásáról (pl. papír vagy elektornikus formában, vagy élő szóban) kizárólag a Felhasználó rendelkezik, a Szolgáltató azt harmadik félnek nem adja ki. Az egyedi webes elérhetőségi cím az alábbi formában kerül előállításra: www.nagynapunk.hu/menyasszony-teljes-neve-es-volegeny-teljes-neve.

Az egyedi webes cím aktiválása, a regisztrációt visszaigazoló elektronikus levélben található megerősítő linkre kattintva történik. Az egyedi webes cím a Felhasználó által megadott „a Nagy Napunk dátuma” után egy hónapig (30 naptári napig) érhető el, viszont a Szolgáltató akár indoklás nélkül is azonnali hatállyal megszüntetheti.

A profil oldal létrejöttének feltétele az alábbi adatok megadása: e-mail cím, jelszó, menyasszony és vőlegény neve, és jelen dokumentum feltételeinek elfogadása. A többi adat megadása (pl. az esküvő menetrendi pontjai, képek feltöltése stb.) opcionális a Felhasználó részéről. A Felhasználó által feltöltött illetéktelen tartalomért (pl. jogvédett képek vagy egyéb személy személyes adatai) a Szolgáltató semmilyen felelőséggel nem tartozik, de jogában áll azt (akár a Felhasználó beleegyezése nélkül) haladéktalanul eltávolítani.

3.2. Térítésköteles szolgáltatások

A www.nagynapunk.hu oldalon a 7 napos ingyenes próbaidőszakot követően a Szolgáltató két típusú díjköteles szolgáltatást kínál Felhasználó részére:

1. Alap Csomag

2. Prémium Csomag


Mindkét Csomagban különböző megjelenésű sablonok (későbbiekben Stílusok) találhatóak. Csomagokon belül a Stílusok közötti különbség a színekben, betűtípusokban, stb. lelhető fel. A két Csomag Stílusai között a színek, a betűtípusok, stb. különbségein túl még funkcióbeli eltérések is találhatóak.

3.2.1. Alap Csomag
Az Alap Csomag Stílusainak használatához a csomag árának egyszeri kifizetése után lehet hozzáférni “a Mi Nagy Napunk” funkciónál beállított dátumtól számított 30 naptári napig.

3.2.2. Prémium Csomag
A Prémium Csomag Stílusainak használatához a csomag árának egyszeri kifizetése után lehet hozzáférni “a Mi Nagy Napunk” funkciónál beállított dátumtól számított 30 naptári napig. A Prémium Csomag díjának kifizetése után az Alap Csomag is rendelkezésére áll a Felhasználónak.
A Prémium Csomagban a Díjmentes Szolgáltatásoknál részletezett www.nagynapunk.hu webcímeken kívül lehetőség van saját „.hu” végződésű domain név igénylésére is, melynek célja, hogy a www.nagynapunk.hu név kiváltása. Az egyedi domain név beszerzését és aktiválását a Szolgáltató intézi, melynek állapotáról tájékoztatást küld a Felhasználónak. Az egyszerűsített igénylési folyamat végett, a domain név kezelője és tulajdonosa a Szolgáltató, viszont a Felhasználó írásban történő kérésére a domain tulajdonjogát átengedi a Felhasználónak. A tulajdonjog átruházásási folyamat során keletkező, esetlegesen felmerülő költségeket, minden esetben a Felhasználó állja. Az aktiválás után az esküvő profil oldala az igényelt domain néven is elérhetővé válik. A domain nevekről itt olvashat részletesebben: http://vedjegyjogasz.hu/vedjegy-es-domain-nev/a-domain-nev-fogalma.html
Amennyiben az igénylési folyamatnál a Felhasználó által megadott domain név más természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonát képzi (vagyis foglalt névről van szó), úgy erről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, és lehetőséget biztosít számára másik (még nem foglalt) név választására.
A szolgáltatások díjának kiegyenlítését a Felhasználó elektronikus úton (bankkartyás fizetéssel) teheti meg, lásd. bővebben a „Fizetés” szekció alatt.

4. Díjköteles szolgáltatások igénylésének menete

A megvásárolni kívánt Csomagot kizárólag regisztrált és a rendszerbe bejelentkezett Felhasználóknak van lehetőségük kifizetni az alábbi módon:

4.1. Csomag kiválasztása:
Sikeres bejelentkezés után a weboldal jobb felső sarkában található menü gombra kattintva, majd ezt követően a „Csomag vásárlása” menüpontra kattintva eljutunk annak aloldalára, ahol lehetőség van kiválasztani az Alap vagy a Prémium Csomagot. A Csomagok darabszáma mindig egy darab, így a darabszám külön feltüntetésre nem kerül. A Csomagok nevén, rövid leírásán, és díján kívül a fizetendő végösszeg is feltüntetésre kerül. A Csomag kiválasztását követően automatikusan frissül a fizetendő végösszeg, ha ez esetleg mégsem történne meg, kérjük frissítse az oldalt. A következő lépésre való navigációhoz a „Következő lépés/számlázási adatok megadása” gomb megnyomásával lehetséges, kizárólag abban az esetben, ha legalább egy szolgáltatás kiválasztásra került.

4.2. Számlázási adatok megadása:
Ebben a lépésben történik a számlázási adatok bekérése, két adatblokk formájában, melynek minden mezője kötelezően kitöltendő. A első adatblokk az alábbi beviteli mezőkből áll: számlázási név, és telefonszám. A második adatblokk az alábbi beviteli mezőkből áll: irányítószám, település, cím (utca, házszám). Az itt bekért adatok adatbázisban eltárolásra kerülnek a Szolgáltatónál. Az itt megadott információk kerülnek a Szolgáltató által, a Felhasználó részére kibocsátott számlára. A következő a „Következő lépés/véglegesítés és fizetés” gomb megnyomásával juthatunk el, kizárólag abban az esetben, ha minden kért adatmező kitöltésre került.

4.3. Összesített adatok és fizetés:
Az előző lépésekben megadott rendelési tétel és adatok ellenőrzésének a lehetősége áttekinthető táblázatos formában. Adatmódosításra ebben a lépésben nincs lehetőség, viszont lehetőség van visszalépni az előző oldalakra, ahol módosíthatóak az adatok. A szolgáltatások díját az „Ugrás a fizetéshez/Átirányítás a Barion rendszerébe” gombbal van lehetőség kiegyenlíteni.

4.4. Szolgáltatás díjának kifizetése:
A biztonságos és kényelmes fizetés a Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló, hitelesített intézmény weboldalán keresztül zajlik (lásd lentebb). A Barion weboldalára történő navigáláskor a Felhasználó a www.nagynapunk.hu weboldalra regisztrált e-mail címe és a kiválasztott szolgáltatások adatai kerülnek továbbításra.

4.5. Tranzakció állapotának visszajelzése:
A tranzakció létrejötte után (akár sikeres, akársikertelen volt) a Felhasználó visszajut a www.nagynapunk.hu oldalára, ahol visszajelzést kap a tranzakció állapotáról. Amennyiben a fizetés sikeres volt, úgy a kifizetett szolgáltatásokat azonnal használhatja. Kivételt képez ez alól a domain név regisztrációja, aminek regisztrációja és aktiválása 1-2 munkanapot vesz igénybe, melynek állapotáról a Felhasználót elektronikus levélben vagy telefonon értesítjük.

5. Fizetés

Az igénybe vett díjköteles szolgáltatás/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kizárólag a Barion rendszerén keresztül lehetséges.

5.1. Mit jelent a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.2. Fizess kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Barion logo

Fizetéshez használhatod:
 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

5.3. Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltöltött Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

5.4. Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad. Nincs havi díj sem.

5.5. Kövesd vásárlásaidat

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

Barion Web App Google play App Store

5.6. Első a biztonság

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

A Barionról még több információt találhatsz a hivatalos weboldalukon: www.barion.com

6. Számlázás

Minden esetben a megvásárolt szolgáltatásról/szolgáltatásokról a Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő, elekronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld ki. Az számlát nem kell kinyomtatni, eredeti (elektronikus) formájában érvényes. A Szolgáltató vállalkozási formája alanyi adómentességet élvez, így az általa kibocsátott számlákon minden esetben az ÁFA oszlopban az „AM” rövidítés, az ÁFA érték oszlopban pedig „0 Ft” kerül feltüntetésre. Ebből kifolyólag a nettó és a bruttó árak megegyeznek.

7. A Felhasználó elállási joga:

Amennyiben a megrendelt és kifizetett szolgáltatás a Felhasználó elvárásainak nem megfelelő, úgy élhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jogával.

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, e-mailben, vagy telefonon. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával, a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Ebben az esetben feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel cégünk címére, így tudja majd igazolni a postára adás dátumát. Telefonon illetve e-mailben történő jelzés alkalmával, a hívás időpontját regisztráljuk.

A szolgáltatás visszamondását követő harminc napon belül a Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankszámla számra visszatéríti a szolgáltatás vételárát.

8. Vegyes rendelkezések

 • 8.1. A www.nagynapunk.hu internetes szolgáltatást nyújtó weboldal Linux/PHP alapon működő informatikai rendszer, melynek biztonsági foka megfelelő, így használata nem jelent kockázatot, viszont javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • 8.2. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Törvényszék illetékességét.
 • 8.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a weboldal használatának feltétele, hogy a Felhasználó a weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF formátumban ide kattintva lehetséges.

Debrecen, 2019. február 08.

« Vissza az előző oldalra

https://www.nagynapunk.hu/